Báo giá hạng mục sự kiện

  • Đồ chơi, dụng cụ thiết bị Team Building.
  • Backdrop, phông bạt sự kiện (Liên hệ)
  • Sân khấu, truss layer, hiệu ứng sân khấu (Liên hệ)
  • Trang trí, dàn dựng tiểu cảnh sự kiện theo thiết kế (Liên hệ)
  • Giàn không gian, nhà rạp (Liên hệ)

Liên hệ báo giá:

Công ty TNHH Truyền Thông và Du Lịch Kết Nối Việt

Hotline: 093 2714 222

Đồ hơi nén khí

Tên đồ chơi
$99.99
Ống phao
Ống con sâu
Cổng hơi vuông
Núi hơi biển
Bóng đụng hơi
Thú nhún
Rổ hơi
Cổng hơi vòm
Cổng hơi rồng
Bóng boling
Bóng tròn to
Bánh xe
Giầy hơi
Ngựa hơi
Khối vuông
bể hơi
Bể hơi
Vợt team
Đá bóng mục tiêu
Bóng đi bộ
Đệm hơi
Rùa hơi
Thỏ hơi
Loại
$99.99
KT 4m x 0,3m
KT 3m x 0,3m
KT 3m x 5m
KT 4m x 4m x 5m
KT 1,2m . 1m
KT 2m x 1m
KT 5m x 3m
KT 5m x 3m
KT 12m x 6m
KT 1,2m x 0,6m
KT 2m
KT 2,5m x 1m
KT 1,5m x 0,5m
KT 1,2m x 0,4m
KT 2m x 2m
KT 4m x 15m
KT 4m x 5m
KT 2,7m x 1,2m
KT
KT 2m x 2m
KT 1,2m x 0,7m
KT 2,5m x 1,8m
KT
DVT
$99.99
Chiếc
Chiếc
Bộ
Bộ
Trái
Con
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Con
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Chiếc
Bộ
Con
Giá thuê
$99.99
80,000
500,000
500,000
4,000,000
400,000
30,000
400,000
500,000
1,500,000
90,000
250,000
500,000
250,000
80,000
600,000
3,000,000
1,000,000
Liên hệ
3,000,000
1,000,000
Liện hệ
Liên hệ
Liên hệ
Giá bán
$99.99
1,000,000
2,800,000
5,200,000
25,000,000
2,800,000
150,000
3,500,000
5,200,000
5,200,000
1,400,000
2,000,000
7,500,000
3,700,000
1,500,000
11,000,000
10,000,000
8,000,000
3,000,000
15,000,000
5,000,000
1,200,000
4,000,000
5,200,000

Đồ bơm hơi

Tên đồ chơi
$99.99
Thành Roma
Núi hơi
Dò mìn
Nhà bóng rổ
Nhà liên hoàn
Nhà trượt nước
Nhà hơi trẻ em lơn
Nhà hơi trẻ em nhỏ
Nhà Bilac
Nhà mê cung
Loại
$99.99
KT 14m x 6m x 6m
KT 6m x 5m x 5m
KT 10m x 4m
KT 4m x 8m
KT 4m x 8m
KT 9m x 6m x 12m
KT 6m x 6m x 8m
KT 5m x 7m
KT 4m x 8m
KT 12m, 12m
DVT
$99.99
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
bộ
GIÁ THUÊ
$99.99
18,000,000
5,000,000
4,000,000
7,000, 000
5,000,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
3,00,000
20,000,000
GIÁ BÁN
$99.99
150,000,000
42,000,000
25,000,000
35,000,000
65,000,000
72,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
123,000,000